Tin tức

THÔNG TIN VỀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thông tin về tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Rất nhiều bạn đọc thắc mắc liên quan đến việc có được truy lãnh lương hưu, trợ cấp BHXH khi tăng lương cơ sở, cách tính chế độ BHXH một lần và quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ khi nghỉ việc trái luật.

Có được truy lãnh lương hưu?

Nhiều bạn đọc hỏi, vừa qua, Nhà nước đã tăng lương cơ sở từ 1.7.2017. Chúng tôi đã nghỉ đang hưởng lương hưu, đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động (TNLĐ) hàng tháng thì có được tăng lương hưu, trợ cấp không?

- Theo Điều 1, Nghị định số 76/2017/NĐ-CP quy định: Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau đây: 1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và NLĐ (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. 2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng. 3.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng… 8. Người đang hưởng trợ cấp TNLĐ, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Điều 2 Nghị định 76/2017/NĐ-CP quy định: Từ ngày 1.7.2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6.2017 đối với các đối tượng quy định tại điều 1 Nghị định này. Điều 5 Nghị định 76/2017/NĐ-CP quy định, nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.8.2017. Các chế độ quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1.7.2017. Như vậy, các bạn sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp TNLĐ.

lương hưu, nghỉ hưu, tiền lương, bảo hiểm xã hội, tăng lương, lương cơ sở, phụ cấp

NLĐ có chưa đến 20 năm đóng BHXH thì được hưởng BHXH một lần sau khi nghỉ việc 12 tháng mà không tham gia BHXH nữa.

Điều kiện hưởng, cách tính BHXH một lần

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline (028)37272970
Zalo
086 778 7669
Anh Tuyển
0283.7272136
CHỊ THÚY
0283.7272970
Cách lắp đặt
THÔNG BÁO
Tin tức
Video clip
Đối tác khách hàng